Lenka Vlková se narodila v moravském městě Třebíč
roku (*1957).V první půlce 70. let navštěvovala
Lidovou školu umění (nyní Základní umělecká škola),
kde byl jejím učitelem mladý akademický malíř Josef
Kremláček, dnes ilustrátor s výtečným renomé. Pak
se odstěhovala do Prahy, absolvovala Střední
odbornou školu výtvarnou tzv. Hollarku a získala
zaměstnání fázařky kresleného filmu v barandovských
ateliérech. Počátkem devadesátých let jí profesní
zájmy vrátily na krátký čas do Třebíče. Restaurovala
nástěnné malby v tamním pravoslavném kostele.
Potřeba prohloubit znalosti historických i ryze 
technických souvislostí této specifické umělecké
kategorie pak Vlkovou přivedla v roce 1994 do Řecka.
V jednom z tamních ženských klášterů se zevrubně
seznámila s problematikou nástěnné malby po způsobu
byzantských mistrů. To jí prakticky otevřelo cestu 
k další odborné restaurátorské práci i k původní
tvorbě. Na pozvání biskupa ortodoxní církve Nektária
připlouvá v roce 1998 na Ostrov Leros v Egejském moři
kde vymalovala celý chrám zasvěcený sv. Mikuláši.