Freska svaté trojice na štítu pravoslavného kostela zasvěcenému sv. trojici. Štít je ve výšce 35 metrů a má rozměry 4 x 4 metry. Freska byla namalována v létě  roku 2002.